• 16 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۶/۱۲
  سید هادی بسیا عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  حبیب ابراهیمی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۲
  سحر عالی
  ۱۳۹۹/۱/۸
  مهدی علی
  ۱۳۹۹/۸/۶
  اااتی عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  Hamed Yes
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۲
  تارا عااالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  علی امیدی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  رسول عالی
  ۱۴۰۰/۵/۱۵
  نسرین عالییییییی
  ۱۴۰۰/۵/۱۵
  نسرین بسیار عاالی
  ۱۴۰۰/۶/۷
  حسین عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۷
  ناشناس نوستالژی
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۶
  حسین عالی بود
  ۱۴۰۱/۳/۱۲
  ناشناس عالی