• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  19 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۱۶
  ناشناس alie ahang mahboubeh
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۲
  مهتاب خیلی خوب بود متشکرم...
  ۱۳۹۳/۱۲/۱۸
  محبوبه عالیه... ازت ممنونم
  ۱۳۹۴/۶/۹
  محبوبه خیلیییییی عالییییییییی
  ۱۳۹۵/۶/۲۵
  محبوبه عالیه
  ۱۳۹۶/۴/۸
  نازیار ای جونم چ خوشتله
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
  سیحتیر قشنگه
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  علی خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  ابوالفضل خوب
  ۱۳۹۸/۱/۲۴
  محبوبه من خیلی عالی وخوب
  ۱۳۹۸/۳/۸
  محبوبه عالییییی
  ۱۳۹۸/۳/۱۴
  ناشناس بسیار زیبا و بااحساس
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  فردین پناهی عالیییی
  ۱۳۹۸/۴/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۱۲
  محبوب عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  محبوبه خیلی قشنگ است به یاد ماندنی
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  رابین فکر نمی گنم مثل این آهنگ تو دنیا آهنگی با احساسی باشد