آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 66 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۷
  ناشناس بسیار عالی است تشکر
  ۱۳۹۷/۳/۱۴
  حسین آقای افتخاری وآقای موسوی چون با احساس خوندن و نواختند
  بسیار زیبابه شنونده منتقل کردند
  نفس هردو بزرگواران همیشه گرم و پر طنین
  ۱۳۹۷/۸/۲۰
  ناشناس بسیار عالی و زیبا
  ۱۳۹۷/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  مهدب اوکی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  رضا عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۸
  مجید عالی
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
  مینا عااالی بهتر از این نمیشه
  ۱۳۹۸/۳/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۲
  سلیمانی فوق العاده ست
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  رضادیوزاده فقط بگویم بسیار بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۰
  حمید رضا دمان بسیار سوزناک
  ۱۳۹۸/۷/۷
  ترمه عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۰/۵
  ناشناس بسیار زیبا و دلنشین
  ۱۳۹۸/۱۰/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  ام خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  ناشناس 20
  ۱۳۹۹/۱/۲۰
  منوچهر عالی یاد ایام بخسر
  ۱۳۹۹/۱/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۷
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۳
  فرزادمهربان عالیه وبی نظیر
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  علی بسیار عالی باروحیه معنوی
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  ناشناس خیلی زیبا
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  محمد غریب پور سلام...بسیارزیباودلنشین آرامشی خاص به روح وروان می بخشد
  ۱۳۹۹/۴/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  بهزاد عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۴
  لب عالی
  ۱۳۹۹/۷/۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ناشناس عالی مثل همیشه ❤
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ناشناس عالیست
  ۱۳۹۹/۷/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  حجت عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  الهام قلاوندی عالیه عالیه عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  ق بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۷
  ناشناس خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۲
  یوسف خوب
  ۱۳۹۹/۸/۴
  ناشناس عالی داداش
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  امیررضاامیری اهنگ بسیار خوبی است
  ۱۳۹۹/۸/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۳۰
  قلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  سینا عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۲/۲
  پدرام کشاورزصالح عالی
  ۱۴۰۰/۲/۴
  بهداد عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۷
  ه عالی
  ۱۴۰۰/۲/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۷
  عاطفه حق شناس عالی بود
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  مسعود عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۱
  ناشناس خیلی‌عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۸
  رضا خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۱۷
  مهدی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۰
  مونا سوادکوهی عالیه
  ۱۴۰۰/۸/۲۶
  اکبرزاده عالی ????
  ۱۴۰۰/۹/۱
  مرتضی عالی
  ۱۴۰۱/۱/۷
  جواد حکمت
  علی
  ۱۴۰۱/۲/۲۴
  راحم عالی بود
  ۱۴۰۱/۵/۲
  نیمافرضی عالی