• آهنگ های داغ هفته

    آهنگ های داغ ماه

    1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۱/۲۶
    علی مسعودی صدای دلنشینی با کلمات شاعر توانا تورا به عالم خیال میبرد ..خیلی احساسی و واقعا میگفتن هنر نصف جهان یعنی این وبس