• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۹/۲۳
    javad بسیار عالی و صدای علی عظیمی خیلی قشنگ است