• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۳/۲۳
  مهدی خوبه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴
  m عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۵
  حامد عالی
  ۱۳۹۹/۲/۵
  امین عالللیه
  ۱۳۹۹/۵/۱۵
  امیررضا دشتبانی عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  علیرضا باغبان باشی سپاسگزارم از این که به فرهنگ و هنر کمک می کنید.
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
  محمداسماعیل نژاد فوق عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
  محمد خیلی اهنگ گوش دادنی است حتما گوش بدید
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
  پزیسا عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۰
  سوگند عالی