• 23 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۳/۵
  ناشناس بدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبددبدبدببددبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبدبودبودبودبودبود
  ۱۳۹۶/۱/۱۲
  ناشناس من از وبسایت شما و کل جیزاتون لذت میبرم
  ۱۳۹۶/۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۶/۳۱
  اشکباری عالی
  ۱۳۹۷/۷/۱۳
  ایمان خوب بؤد
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  ماریا عالی بود خیلی ممنونم
  ۱۳۹۷/۹/۱
  عالی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  ت عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  حیدر خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  ابول عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  ماریا عادلی خیلییییییییییییییییییییییییییییییییی خوووووووووووب بود عالللللللللللی
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  ماریا عادلی عالللللللللللللللللللللللللللییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۸/۲/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۵
  vahid مرسی عالییییی
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
  عرفان عاااالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۳
  صادق عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  تنها خیلی خوبه عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۲۸
  Shoja عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱
  Omid Good
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  سارا عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  محمد علی توکلی مطلق آلی
  ۱۳۹۹/۶/۲۲
  طناز خوبه
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  عالی عالی