• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۸
  Ali عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  Milad Alie
  ۱۳۹۹/۳/۱۲
  ناشناس خیلی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۰
  ارتین عالیییییییی