• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۶/۲۵
  اسماا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  هاشم عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳۱
  رحیمه جعفری خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  فاطمه زهرا عالی