• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
    دانیال حسن صیفی عالییی
    ۱۳۹۸/۴/۱۲
    ناشناس خوبه
    من هرچی از عرفان بود دانلود کردم عشقه