• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۵
  امین عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  Ashkan عالی...خاطرات زنده
  ۱۳۹۹/۱/۹
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۹
  عرفان خوب
  ۱۳۹۹/۷/۹
  امیر بهترین‌رپ