• 55 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۱
  سیا عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۹
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  سلم خوب
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  سیده صدیقه علایی عالی و ارامش بخش
  ۱۳۹۸/۷/۱۹
  بهزاد واقعا عالی بود
  ۱۳۹۸/۷/۲۷
  محمد خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
  گریه بهار عالی انقدر زیباست که روح دل ادم و میبره نظری نمیمونه که بده
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  ناشناس الی
  ۱۳۹۹/۲/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۷
  مریم غریب عالی
  ۱۳۹۹/۳/۵
  خسرو بشیار عالی
  ۱۳۹۹/۵/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۸
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۱۹
  حمید فقیهی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  طاها عالی بود
  ۱۳۹۹/۶/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۹
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۲
  بهار عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  مهسا ایمانی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  ندا عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  داودع عالی بود
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  حمید عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  فاطمه بابای ایول احسنت هزاران لایک دارین خدا بهت قوت بده دمت گرم
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  حسین عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۹
  آزاد عالی
  بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۰
  حامد عالیییییی
  ۱۴۰۰/۳/۲۳
  نرجس بابری عالی بود
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  یداله مرسی
  ۱۴۰۰/۶/۶
  ناصر عالیه
  ۱۴۰۰/۶/۱۴
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۴۰۰/۶/۱۷
  ناشناس عالی بود ممنونم
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
  امیر عال
  ۱۴۰۰/۶/۳۱
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۶/۳۱
  Hasan عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۹
  پرستو عالیه
  ۱۴۰۰/۸/۳
  فردین خیلی آرام بخش
  ۱۴۰۰/۸/۱۸
  یاس خوب
  ۱۴۰۰/۹/۶
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۱
  ناشناس عالی عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۷
  ناشناس محشره مختابادهمتانداره
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰
  اشنا
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
  M عالیه
  ۱۴۰۰/۱۱/۱
  ناشناس فوق العاده
  ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
  خدیجه عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۷
  رضا بلوریان ممنون از همه
  ۱۴۰۱/۲/۴
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۱/۶/۴
  نیلوفر عالی