• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۲
  مینا عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  ramin وقتیکه با صدایش، سروده هایش را فریاد میزند،وزیباترین آهنگهای جهان را به چالش میکشد،درآن لحظه به عزمت وبزرگی وعزتی که به ادبیات پارسی هدیه داد پی میبریم.روحش شاد ویادش گرامی باد.
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  N.M عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۷
  آتوسا فوق العاده
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
  رسول عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲
  کامران عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
  Salvia عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۳
  ناشناس پر از احساس
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  Sh زیباترین سروده هایی ک دلنواز ترین نغمه با صدای خودش مبدل میشود