• 14 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  نوید شاهقاسی سایتتون عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  دنیا مثل همیشه عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۹
  امیرحسین رضایی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  احمد عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  علیرضا‌مشکار عالی‌
  ۱۳۹۹/۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۰
  مجید بیست نامبر وان
  ۱۳۹۹/۵/۶
  عظیم خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  علی عالیه
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  فاطمه عالی بود
  ۱۳۹۹/۸/۲۸
  ستایش عالی