• 15 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۴/۷
  مهدوی عالیییییی
  ۱۳۹۷/۸/۲۹
  صادق مختاری بسیارخوب است که شهرام نسبت به دیگرخوانندگان برتراست
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  یگانه عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  123 عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  Sara Good
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  آیت شهرام خیلی زیاد دوست دارم کاش دوباره برگردی به دنیای ترانه و بازم بخونی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  سپیده Awliiiiye
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  maijd سلام
  ۱۳۹۸/۹/۵
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۷
  فرشاد Khub
  ۱۳۹۹/۱/۲۸
  Kiana زیبا
  ۱۳۹۹/۵/۱۸
  مجیو عالی