• 17 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  آرین خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۹
  ناشناس این تصنیف بسیار عالی است
  و من هر بار این تصنیف را می شنوم یاد خدا و جوانی های مان می افتم
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  محمد حسین The best
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۴/۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  عای خوب
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
  رضا من جزان دسته ازانهایی هستم که فقطاهنگ سنتی گوش میدهم بسیارعالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۴
  مهدی بادی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  هومن سامانی خوب
  ۱۴۰۰/۶/۳۰
  سبحان سبزیبان بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۹/۱۶
  ناشناس بسیار عالیست
  ۱۴۰۰/۱۲/۲
  سیاوش همه اش عالیه
  ۱۴۰۱/۱/۷
  محمد امین قیصری بسیارعالی جیگر آدم حال میاد