• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  96 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۳/۱۱
  مهدی روشنی سلامخیلی ممنون از پخش این اهنگ لطف بزرگی کردید
  ۱۳۹۵/۶/۹
  رهام عالی بابا دمتون گرم
  ۱۳۹۵/۹/۲۶
  amir mohammad این چنین تصنیف چنان مستم کرد که خویشتن باز نشناختم بشورید مرا
  ۱۳۹۶/۲/۱۵
  ایلخا ص خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۴/۶
  حسن بسیار عالی دستتان درد نکند
  ۱۳۹۷/۴/۲۵
  Zahra عالیه
  ۱۳۹۷/۴/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۴/۳۰
  کمال عالی بود
  ۱۳۹۷/۵/۱۷
  ایمان جان جانان
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  سعید عالی....
  ۱۳۹۷/۵/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۵/۳۱
  محمد حیف که نسل جدید راه این خونندگان درک نکردند
  ۱۳۹۷/۶/۲۶
  رضا عالی
  ۱۳۹۷/۷/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۷/۹
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  سی سخت امشب من ودنا صدای حضرت استاد'فقط خدا حال دلم را میداند با این صدای تکرار ناشدنی
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  سپهر یک عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۶
  Mom Ali
  ۱۳۹۷/۷/۲۷
  یعقوب به به به به آتیش گرفتم چه کیفی هزاران بار سپاس
  ۱۳۹۷/۸/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲
  ارش عاااالیه مگه داریم
  ۱۳۹۷/۹/۸
  Nadet moradi دورد بر بزرگان ایران
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  ملوک خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  امیر Ok
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  لحمد خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  یوسف عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
  علی برای سر مزار عالیه.تاًثیر گذاره
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  علا عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  بهنام عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۳
  حامد عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۴
  مسعود عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۹
  محمد عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
  مجید عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  M Ok
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
  محمد عالیه
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  ناشناس عالیه بسیار دلنشین. کلی لذت بردیم
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  حامد عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  فرشید خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۵
  عارف عالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  منصوررسته پور از کرمانشاه عالی واقعا فوق العاده س
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  امین عالی بود.
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
  یونس خوب خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  میثم عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
  Abolfazl عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۳
  سجاد عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۹
  صالح عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۰
  علی اهنگ های جالبی هستن
  ۱۳۹۸/۱/۱۱
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۸
  من خوب
  ۱۳۹۸/۱/۲۱
  سید محمدرضا ستارگان محشر بود
  ۱۳۹۸/۱/۲۵
  اکبر خوب عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۶
  محمدیوسفی باصری آهنگ خوبیست
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  Mk عالی
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  عالی عالی

  ۱۳۹۸/۲/۱
  لل دل
  ۱۳۹۸/۲/۱
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۲/۶
  مجید مهشره
  ۱۳۹۸/۲/۸
  عباس عالیییی
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
  میرزایی عالیه
  ۱۳۹۸/۲/۱۳
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۲/۲۱
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۶
  ناشناس عالب
  ۱۳۹۸/۳/۴
  Faeze عالی بود
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  سعید خیلی عالی.
  ۱۳۹۸/۳/۱۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۳/۲۷
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۳/۲۹
  افشین عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۷
  ع خوب
  ۱۳۹۸/۴/۲۱
  فرهاد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۴
  محمد بسیار عالی دمتون گرم
  ۱۳۹۸/۶/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۰
  حسن عالی و زیبا
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  محمد عالب
  ۱۳۹۸/۸/۲۶
  ناشناس عالی.............................
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
  بیژن عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  محمد بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۷
  عالی عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  حسیم عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۳
  فریدون آهنگها بسیار عالی و دلنشین چه خوب نسل جدید هم این آهنگها را گوش می دادند
  ۱۳۹۸/۱۱/۴
  محمد دمشون همیسه گرم...زنده باشن