• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  1 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۷/۱۶
  محمد رضا تاجیک یکی از بهترینهای استاد ناظری است
  از سال 79 تا کنون هزار بار گوش کردم
  فوق العاده است
  بعضی اوقات با این آهنگ از دنیا خارج میشم