• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۹/۸
    بهرام خیلی عالی بود
    ۱۳۹۹/۷/۱۶
    مریم عالی بود