• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۷
  ناشناس عاشقتم احمد سلو همیشه. مملکت را منفجر میکنی. محمد علی افغان.

  زنده باد افغانستان
  ۱۳۹۵/۱/۱۰
  کاظم کوهی عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  ناشناس خوب