• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۵/۹
  کیمیا خیلی عالی بود
  ۱۳۹۵/۵/۹
  کیمیا خیلی عالی بود
  ۱۳۹۶/۳/۲
  سمانه عاااالی