• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۶/۲۲
    ساسان خالقی عالی هستید شهاب جان همیشه .هر آهنگی بخونی لایک داری.