آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 20 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۱۵
  ناشناس الیی و خوب و خوب
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  حجت عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۲
  ابوذرحسینی خوبه
  ۱۳۹۸/۴/۳۱
  گ عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
  محمد عالییی
  ۱۳۹۹/۷/۴
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۰
  ایمان عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  نیلوفر عالیییی شاد است ممنون
  ۱۳۹۹/۹/۶
  سید محمد عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  م عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۲
  عباس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  مهدی س عالی.یاد خاطرات نوجوانی افتادم.
  ۱۳۹۹/۹/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۱
  حمید عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
  زبیر ۲۰
  ۱۴۰۰/۱/۲۵
  سجادسیمی شایان عالیه بخدا عالیه
  ۱۴۰۰/۳/۱۹
  مهدی دوستی داشتم میگفت وقتی اهنگ باران ازشایان رومیخونی عشق میکنم چون صدات کپ صداشه.هرچنداون نظردوستم بود.ماکه صدامون به این قشنگی نیست شایان یه چیزه دیگست
  ۱۴۰۰/۷/۲۶
  حمیدگناباد. یادش بخیرچن سال پیش میرفتم بندر،توجاده این اهنگوتوکامیون اولین بارگوش دادم وتاالان عاشق ودیوونه تمام اهنگای شایان هستم.