• 67 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۴/۱۲
  سعید خیلی عالی ونازه
  ۱۳۹۷/۷/۲۴
  م اوکی
  ۱۳۹۷/۹/۲۰
  jaki عالی هست کلی باهاش خاطره دارم ممنون ممنون ممنون
  ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
  سامان عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۷
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  reza بسیارعالی ولذت بخشه واقعا حال کردم
  ۱۳۹۸/۱/۱
  rezajodaky بسیارعالی ودوست داشتنی
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  ناشناس عالی

  ۱۳۹۸/۷/۱۸
  عباس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۱۸
  ناشناس خیلی
  ۱۳۹۸/۸/۱۴
  مارال خاطره انگیز
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  امیر عالی بور
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
  علیرضا بیست
  ۱۳۹۹/۳/۳
  مریم حیدری عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  نعمت عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳
  محمد جواد زارع عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۷/۲۶
  کامل خوب
  ۱۳۹۹/۸/۲
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۹
  نیلوفر خیلی خوبه تشکر
  ۱۳۹۹/۸/۲۷
  صبا خوب
  ۱۳۹۹/۹/۱۶
  محسن عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۷
  بهار عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۸
  ناشناس خیلی قشنگه
  ۱۴۰۰/۲/۱
  Amin آهنگهای شاد و لذت بخش...بهبه
  ۱۴۰۰/۲/۹
  غلامی عااالی عااالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۰
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۰/۳/۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۹
  عالمه خیلی قشنگه
  ۱۴۰۰/۴/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۴/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۶
  خوب خوب
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  ناروی خیلی قشنگه
  ۱۴۰۰/۴/۳۱
  جواد عالی
  ۱۴۰۰/۵/۸
  مصطفی عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۰
  علی عالیییییییی
  ۱۴۰۰/۶/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۸
  ناشناس بسیار عالی
  ۱۴۰۰/۹/۱۸
  ... خوبه
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
  ناشناس خیلی دوست داشتنیه
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  ناشناس عالی بود
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  آزاده بسیار زیبا
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
  آزاده عالی بود
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
  امین عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
  ... عالی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۵
  Mohammad Aliiii
  ۱۴۰۰/۱۲/۷
  کورش آذرخش خیلی خوبه
  ۱۴۰۱/۲/۱۱
  ناشناس خوب‌عالی
  ۱۴۰۱/۴/۷
  رضا عالیه
  ۱۴۰۱/۴/۱۴
  ناشناس خیلی عالی بود دمت گرم
  ۱۴۰۱/۴/۱۴
  زیبا خیلی عالی بود دمت گرم