• 39 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۶/۱۱
  محمد سعادتی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  میرزایی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  چشم سیاه عالی فوق العاده است
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  یلدا عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  چشم سيا عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۳
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۹/۲۹
  پدی خوب بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  Reza عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
  صدف خوبه
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  میتم عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۵
  Hade خوبع
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۲
  ندا خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خوبه
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  Behrooz خوب
  ۱۳۹۸/۹/۳
  ناشناس عاشق صداتم
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  بیژن محمدی بسیارعالی،
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  مر مر عالیه
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  خوب عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳۰
  رضا نوستالژی
  ۱۳۹۹/۴/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  سامان خوب
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  علی عالی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۴
  یحیی بندری بهترین اهنگها از شایانه .من دوست دارم شایان جان
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  فاطمه بخشایش واقعاعالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲
  ham عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
  فاتح عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  نرگس عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۳
  Mohammad عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۸
  افلاطون خوب وعالی
  ۱۴۰۰/۴/۸
  غلامرضا عالی