• 19 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۱۵
  مسعود خیلی و زیبا
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۴/۱۵
  ناشناس ۱۰۰۰۰۰۰۰۰خوب
  ۱۳۹۷/۵/۲۸
  هومن عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  محسن عاااااالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۱
  Mahdi73 Good
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  ناشناس بیست
  ۱۳۹۸/۲/۱۸
  سعید صمیمی ممنون عالی بود
  ۱۳۹۸/۳/۱۷
  افسانه عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  Sajad Good
  ۱۳۹۸/۴/۲۸
  حمید خیلی دوسش دارم قشنگ خوش صدا
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۸
  مهدی عال
  ۱۳۹۹/۸/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  ناروی خیلی خوبه
  ۱۴۰۰/۵/۱۲
  رضابندرزاده عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۲
  حسین عالی