• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۵
  محمد عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی بود
  ۱۳۹۷/۳/۳۱
  رضا خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۳۰
  م خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
  ناشناس جذاب