• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۳/۱۱
  نسیم مگه میشه؟مگه داریم؟چقد شبیه موصنه!
  ۱۳۹۷/۵/۲۶
  .... عالی بودش واقعا همین جوریه
  ۱۳۹۷/۹/۱
  ناشناس عالییی...
  ۱۳۹۸/۲/۱۸
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۸/۳/۹
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۸/۸/۳۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  مریم عالیه....