آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  ایمان رضایی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳
  هادی نادری نیا بازهم معجزه سید خلیل در نواختن تنبور باصدای آسمانی عالی بود
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  مریم طاهری عاااالی. روحش شااااد
  ۱۳۹۹/۱۱/۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  سیاه عالی روحش با مولایش
  ۱۴۰۰/۲/۷
  ناشناس عالیه
  ۱۴۰۰/۴/۵
  حیدر عالی
  ۱۴۰۱/۵/۲۸
  Vinab کدام دانه به زمین رفت که نرست /چرا به دانه انسانت چنین گمان باشد، جزیی از نور هستی، استاد با نوای تنبور