• 40 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۲۹
  غلامی بهترينن.
  ۱۳۹۷/۱۲/۶
  خسرو عااااالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۹
  ناشناس عالی عالی وبی تکرار،،عالی نژادجاودانه بی تکرار
  ۱۳۹۸/۴/۲۴
  مهدی بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۴
  سلام. عالی عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۳
  مهران عالی
  ۱۳۹۸/۸/۹
  مهران کمالی نژاد عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  امیر خیلی دوست دارم ترانه
  ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  فرشید عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۷
  زهرا عااااااالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۵
  شهین عالی بود
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  ناشناس عالی حرف ندارع
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  م عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۶
  شهین عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  سورن عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
  امیر عالی .
  ۱۴۰۰/۲/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  بهرام درود بر روح پاکش
  عالی بود
  ۱۴۰۰/۳/۲۵
  علی خوب
  ۱۴۰۰/۴/۷
  امو عالییییییی
  ۱۴۰۰/۶/۶
  رضا بهترینه روحش شاد
  ۱۴۰۰/۷/۱۱
  سیدخلیل علی عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۹/۴
  آرش کهراریان محشر
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
  علیرضا رستمی عالی بود
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
  علیرضا رستمی بسیار جذاب و دلنشین
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۱/۱/۲
  ارشیا شیردره عالی
  ۱۴۰۱/۳/۱۵
  سیروان روحت شاد سید در پناه حق
  ۱۴۰۱/۶/۶
  ناشناس بیست بیست