• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۴/۶
  خیلی عال آهن آقای محمدیا خیلی علی اهنگهای آقای محمدیان بخصوص مردان خدا خدا حفظش کن
  ۱۳۹۷/۸/۱۲
  ارش خوب
  ۱۳۹۷/۸/۲۵
  سید هاشم استیری. سبزوار بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۸/۳۰
  ناشناس عالي
  ۱۳۹۹/۲/۹
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۲/۱۵
  جعفر عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۷
  احمد عالی
  ۱۳۹۹/۸/۵
  ناشناس بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۸/۵
  ناشناس وحشتناک عالب
  ۱۳۹۹/۸/۵
  نوید بسیاررعاالی