• 28 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  زهرا خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۴
  مهدیه عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  فاطمه خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۶
  Davood Ok
  ۱۳۹۸/۱/۱۹
  جواد بنی سعید عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۰
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۲
  حسین هنر ،نمایش شهود هنرمند است.چنین هنری راهنمای انسان به سوی ملکوت است.ترویج هنر ،ترویج ارزش های الهی است .موفق باشید.
  ۱۳۹۸/۳/۷
  farshadmehri خیلی عالی بود
  ۱۳۹۸/۴/۱۶
  حسین عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۳
  ناشناس دوست داشتنی
  ۱۳۹۸/۵/۲۲
  سمانه مرسی عالی بود عارفانه سنتی زیاد بذارین خیلی قشنگن
  ۱۳۹۸/۸/۲۱
  سحر عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
  احمد عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۴
  مهیار بسیار عالی.سپاس.
  ۱۳۹۹/۲/۱۰
  خوب خوب
  ۱۳۹۹/۳/۲
  علی غالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۰
  هومن عالی
  ۱۳۹۹/۳/۳۱
  مری Like
  ۱۳۹۹/۴/۱
  سیدرضا این صدا و این هنر ریشه در فطرت الاهی و بعضا عرفانی ادمی دارد
  استاد شخصیتشان هم دلنشین و دوست داشتنی است
  ۱۳۹۹/۴/۴
  سما عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  اذین عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  Jafar عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۵
  منصور عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  امین خوب بود
  ۱۳۹۹/۸/۱۶
  امید عالی