• 17 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۵/۷
  ناشناس اتش درنیستان جنان است که این اهنک دارد
  ۱۳۹۷/۹/۳
  Asghar عالیه
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  اتش دل خوب
  ۱۳۹۸/۱/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۸
  متین خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۳۱
  فرزین برترین...

  ممنونم
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  نسیم عالی
  ۱۳۹۸/۸/۹
  امین بسایار عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  سید سبحان منصوری بسیار عالی و دل نشین
  ۱۳۹۹/۱/۲۹
  امیرحسین عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲
  ویان عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۰
  فرهاد استکی شهید عشق
  ۱۳۹۹/۹/۴
  مصطفی خوب