• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  majid very good
  ۱۳۹۹/۳/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  سیدرضا استاد عالی هستند
  خوشبحال ما ایرانی ها که چنین هنر و هنرمندان الاهی و عرفانی رو بینمون داریم
  ۱۳۹۹/۵/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۷
  arshia عالی
  ۱۳۹۹/۶/۴
  ناشناس عالی