آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

31 نظرات این آهنگ
۱۳۹۳/۸/۱۷
ناشناس تمام اهنگهای سیاوش حرف نداره
۱۳۹۳/۱۲/۱۸
ناشناس برو دیگه دوسسستتت ندالم...
۱۳۹۴/۳/۱۹
ناشناس این اهنگ یکی از اهنگ هایی بود کهمن رو عاشق صدای سباوش کرد ممنون
۱۳۹۴/۷/۶
ناشناس عاشقش این اهنگم
۱۳۹۵/۲/۱۸
احسان اوکی
۱۳۹۵/۸/۲۶
مهدی این اهنگ سرشار از خاطره بود برای من ... تقدیم میکنم به کسی که صادقانه دوسش دارم...
۱۳۹۵/۹/۱۲
حسین زرگانی این اهنگ خیلی خاطره انگیز هست ومن خیلی این اهنگ را دوست دارم
۱۳۹۵/۹/۱۲
ناشناس اوکی حرف نداره منو بیاد عشقم میندازه
۱۳۹۵/۹/۲۶
ناشناس منم دقیقا با این آهنگ سیاوش که «برو دیگه دوست ندارم» جذب صداش شدم. خیلی احساسیه. بعد بقیه آهنگشهاش رو که شنیدم دیدم کل آهنگهاش عالیه.
۱۳۹۵/۱۲/۲۴
ایمان عالیه .من با گوش کردن به این آهنگ خیلی از خاطراتم زنده میشه
۱۳۹۶/۱/۱۵
ساسان عالیه
۱۳۹۶/۱/۱۹
محمدرضا عااااشقتم سیاااااا صحنهههههه
۱۳۹۶/۳/۳
رحیم خیلی خیلی از این اهنگ خوشم میاد و عاشق سیاوش شمس هستم

۱۳۹۶/۱۰/۲۹
ناشناس عاشق آهنگهای قدیم سیاوش شمس هستم وعاشق جذابتش وخوشگلیش البته قدیماش
۱۳۹۶/۱۱/۲۳
محمد عالیه .دوست دارم سیاوش
۱۳۹۷/۲/۱۷
فهیمه عالی
عاشقتم
بوس بوس بوس
۱۳۹۷/۴/۱۸
ناشناس من عاشق سیاوش و این آهنگشم و میمیرم وقتی گوش میدم چون یه زمانی با عشقم گوش میدادم و اون الان نیست به حرف حسودا باختمش خیلی با احساس این آهنگ
۱۳۹۷/۵/۱۴
Aboozar 20
۱۳۹۷/۵/۲۰
رضا خوب
۱۳۹۷/۶/۹
ناشناس عالی
۱۳۹۷/۶/۱۱
ناشناس عالی
۱۳۹۷/۶/۲۰
حسن خیلی خیلی خیلی خوبه
۱۳۹۷/۷/۱۱
الهه Ali
۱۳۹۷/۸/۲۶
دوستت ندارم سیاوش صحنه عالی خاطره انگیز
۱۳۹۷/۸/۲۸
خوب خوب
۱۳۹۷/۹/۳
ناشناس خیلی خوبه عالیه این آهنگ.
۱۳۹۷/۹/۴
علی عالی
۱۳۹۷/۹/۶
الهه خیلی خوب است
۱۳۹۷/۹/۹
سارا عالی
۱۳۹۷/۹/۱۰
ناشناس عالی
۱۳۹۷/۹/۲۲
ناشناس خوبه