• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۴/۲۸
    ساناز عالی بوووووووود صدا اهنگ تنظیم شعر...مرسی...
    ۱۳۹۳/۴/۲۸
    ساناز عالی بوووووووود صدا اهنگ تنظیم شعر...مرسی...