• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۸/۳۰
  yasaman عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  ۳۰۲ خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  بهزاد قشنگه