• 1 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۸/۶
    شهرام اي جان چقدر صداي ايشون زيباست
    چطور اينقدر كم شنيده شده؟
    اين آهنگ رو تصادفي شنيدم و حدودا 20 بار پشت سر هم دارم ميشنوم
    بنده آهنگساز هستم دست مريزاد آقاي بهراد