• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۱۲/۸
    مریم nice
    ۱۳۹۵/۱/۲۷
    امیر یکی از زیباترین آهنگهایی که نه تنها در مورد ماد رکه کلا شنیده بودم