• 9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱/۱۷
  ناشناس تشکر عالی است
  ۱۳۹۷/۴/۱۰
  یوسف جونم دده
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  فرنوس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۱
  Aisha golnaz بسیارزیباوعالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۳
  پویا عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۳
  کریم عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۷
  سیدعلی موسوی عالی