• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۶/۲۴
    Nadia سلام پدرم اهل هرمزگان بود بهمین خاطر احساس خوبی پیدا میکنم ازشما هم کمال تشکررادارم ممنون.
    ۱۳۹۹/۳/۱۷
    محمد خوب