• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  31 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۸/۲۷
  رسولصباغزاده
  بسیاررررر عالیییی
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۸
  زینب خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۲/۱۸
  ناشناس دمش گرمه ناز نفس وصدای قشنگش
  ۱۳۹۷/۳/۲۴
  امیر عالی،ممنون
  ۱۳۹۷/۷/۳
  شهرام عالیه این اهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۲۷
  طعال عالی بسیارزیبامرسی سعید جان
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
  مسلم عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  ناشناس بسیار زیبا
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  حامد خوب بود
  ۱۳۹۷/۱۲/۷
  امیر خیلی خوبه
  ۱۳۹۸/۱/۲۵
  ناشناس عاااالی...
  ۱۳۹۸/۲/۱
  سجاد عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۳/۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۹
  امید عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  ناشناس من واقعا عاشق آهنگهای سعیدشایستم
  ۱۳۹۸/۴/۵
  تیمور عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  د عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۷
  ناشناس خوبه عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۹
  امیرحسین عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۹
  مجتبی عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۶/۳
  Zahrarami عاليه
  ۱۳۹۸/۶/۹
  Omid عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۵
  مبین عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۲
  عاطفه عالی بود
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  سلی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۴
  ناشناس Awli
  ۱۳۹۸/۹/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
  یحیی دوس دارم