• 37 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۱/۱۵
  الیانا like
  ۱۳۹۴/۱۱/۲۵
  ریحانه سادات آهنگاتتون عالیه
  ۱۳۹۵/۱۲/۱
  ناشناس عالی عالی عالی
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۶
  ناشناس عالی تشکر
  ۱۳۹۷/۶/۵
  ناشناس عالی بود ممنون
  ۱۳۹۷/۶/۱۵
  ناشناس کارت درست .صدات درست .خودت بیست .موفق باشی همیشه دمت گرم
  ۱۳۹۷/۷/۳
  ارمان عالی
  ۱۳۹۷/۸/۳۰
  Mahmoud عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  نازنین خیلی عالییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بود
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  الی عااالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۹
  Mohammad عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  ناشناس ندارم
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۱
  هستی عالیه دوسش دارم
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  ارمان عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
  طاها خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  ناشناس عالی هست
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  ناشناس عالی هست
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  علی های
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  ناشناس خیلی خوبه
  ۱۳۹۸/۱/۴
  عباس خوبه
  ۱۳۹۸/۱/۴
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۳
  ممل عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۶
  نتا عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۸
  اسمان عالیییییییییییییییی
  ۱۳۹۸/۱/۳۰
  امید عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
  Zahra عالیک
  ۱۳۹۸/۲/۲۰
  Asma عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۳/۲
  sahar عالییی حرف نداشت
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
  مینا خیلی خوشه عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۴
  ... خوبه
  ۱۳۹۸/۵/۹
  مریم عالیه
  ۱۳۹۸/۸/۲۳
  Zikrullah Safdari عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  علی خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  مجتبی عالیه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  مصطفی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  ناشناس خوب