• 61 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۶
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۵/۳۰
  Shahrokh دمت گرم سامیار خیلی خیلی خوبه
  ۱۳۹۷/۶/۱۲
  حسسن عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۲
  شهاب عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  عالیه عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  فرناز Awli
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  Hi عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۲
  الهام عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
  مسعود عالی
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  رریی عالییییییییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۸/۲/۲۶
  ناشناس خیلی خیــــــــــــــــلی عالی بود ممنون
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۳/۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۳۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۴/۱
  ناشناس خوبه واقعا.مرسی
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  زهرا عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  میترا خوب بود
  ۱۳۹۸/۸/۱
  میم خیلی نوستالوژیکه برام
  ۱۳۹۸/۹/۳۰
  ناشناس عالییییییی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  ناشناس خوب عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  Smaeil عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱/۳۰
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۵
  محمدمهدی قسنگ
  ۱۳۹۹/۳/۳۰
  حبیب آهنگ خوبیه
  ۱۳۹۹/۴/۱۵
  ساناز یادش بخیر خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۶
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۸
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۳۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۵
  محمد حسین عالی ۲۰
  ۱۳۹۹/۶/۲۷
  نصیر خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۵
  علي خيلي عاليه
  ۱۳۹۹/۸/۲۱
  عالیییست
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  علی عالی خیلی قشنگه
  ۱۳۹۹/۱۰/۵
  ناشناس ❤️
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۹
  سجاد عالیه این آهنگ حرف ندا ه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۴
  Ma ALi
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۵
  مهربانانه عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۴
  مهرداد نوستالژی بیاد موندنی، باهاش حال میکنم،مرسی
  ۱۴۰۰/۳/۳
  زهرا حمزه زاده خوب
  ۱۴۰۰/۳/۳۰
  سیدنی خوب
  ۱۴۰۰/۳/۳۱
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۴/۱۹
  فاطمع عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۵/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۶/۲۵
  ناشناس عالیع
  ۱۴۰۰/۸/۲۷
  ممد دوباره رفتم تو ده سالگیم
  ۱۴۰۰/۱۰/۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۱۰/۶
  فاطمه عالیه یاد مجردیهام میفتم
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۹
  حمید خوب
  ۱۴۰۱/۱/۱
  سخن وری عالیه آهنگ سامیار تهرانی عالیه????????
  ۱۴۰۱/۳/۵
  س خوب
  ۱۴۰۱/۶/۳
  رم خیلی زیبا