• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۲۰
  سامیار عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۶/۷
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۳
  ارشیا اهنگ رو پسندیدم
  ۱۳۹۹/۹/۳
  خوبه خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  ارمان عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲
  داود عالی
  ۱۴۰۰/۲/۸
  ناشناس عالی