• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  Hasti عالیه
  ۱۴۰۰/۵/۲۸
  ناشناس عالی