• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۰/۹
  leila باسلام آهنگ خیلی زیباودلنشین وبااحساس .احساسات زیبایی داری رهاجان
  ۱۳۹۸/۹/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  محمدحسین صدیقی بی نظیره