• 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۹
  نیما عالییییی
  ۱۳۹۸/۷/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  الهه عالی بود
  ۱۳۹۸/۱۱/۲
  مهدی ۲۰
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۳/۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۱۱
  رضا عالی ی ی ی