• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  24 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۵/۷
  Ahmad Nrimani ای   مظهر   احد   هو    یا    علی   مدد                         ای محرم صمد  هو  یا  علی  مدد

  ای  شاه   ذو   رَشَد   هو   یا   علی  مدد                         ای  میر  معتمد  هو  یا  علی  مدد
  ۱۳۹۵/۸/۳۰
  جلال فرجی عالی

  ۱۳۹۵/۹/۲۳
  علی اکبر خیلی عالی به یاد چهل سال پیش افتادم

  ۱۳۹۵/۱۰/۶
  ناشناس خوب راجب به درویش جاویدان
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
  ناشناس عالی بوی
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
  ناشناس ممنونم ازشما .رفتم به40سال پیش
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
  علی هو یا علی مدد....................... اقا مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۶/۸/۱۳
  غلباش عالیه
  ۱۳۹۶/۹/۱
  محمود تمام آهنگ های استاد جاویدان عالی بود
  ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
  جعفر محمدی خیلی خیلی خوب است
  ۱۳۹۷/۱/۲۶
  فریدون عالی به یاد قدیم که همه چیز سر جای خود بود
  ۱۳۹۷/۵/۳۱
  آرشام عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۷
  اسفندیار صفاری نژاد واقعآ عالیه اشکم را در آوردیادش بخیر
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۵
  عبدالله خیلی خوب بود
  ۱۳۹۸/۱/۲
  شهناز خیلی الی
  ۱۳۹۸/۲/۲۶
  Mehdi Like
  ۱۳۹۸/۲/۲۷
  رحیم اذرتاج خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۲۹
  Moslem عالی....
  ۱۳۹۸/۳/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۵
  sajjad عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۰
  بهنام عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳۰
  هماایزدی بی نظیرهست صداوخوانش
  سخنی کز دل برخاست لاجرم بر دل نشیند
  اشک ریختم ، چرا این انسان عارف وباذوق مثل بقیه مشهور نبود
  متشکریم