آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
  شیرزاد پورداود امتیاز پنج ستاره بزرگواران در تقابل با محبت و لطف بیدریغتان جز زبانی الکن وسیله دیگری برای قدر دانی از زحمات دری وقتتان فراهم نیست خداوند بر عزتتان بیافزاید
  ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
  محمود بسیار عالیست
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۹
  نیما عالی بیست
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  علی خیلی عالی است
  ۱۳۹۸/۹/۱۲
  ........ بسیارعالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  رامین عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۲
  ناشناس خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  افشین خوب
  ۱۳۹۹/۶/۵
  ناشناس سبک و صدای با حال است ومردانه
  ۱۳۹۹/۹/۱۴
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۰/۱/۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  ناشناس عالی